בית פיננסים ביטוח דירה עבור שוכר הדירה

ביטוח דירה עבור שוכר הדירה

0
1063
ביטוח דירה עבור שוכר הדירה

הצורך לבטח מבנה/ דירה/מחסן שכורים עולה גם כאשר אין הוראה ברורה ומפורשת הממליצה על כך בהסכם השכירות הנקבע. צרוך זה עולה כאשר אחריות השוכר מחייבת או כאשר מדובר על תנאי חובה של חוזה השכירות עצמו.

מהם צד ג' ופטור מ – תחלוף?

חוזי שכירות אשר מכילים ביטוח דירה, מחייבים את השוכר, על פי חוק. חובה ליידע את השוכר על כך ומחובתו של השוכר לקרוא את כל האותיות הקטנות המתלוות לחוזה. לעיתים חוזה השכירות כולל גם ביטוח של צד ג' אשר השוכר יהיה מחויב בו, כלומר במידה ודוד חשמל, לדוגמה, פגע ושבר את חלון הדירה שליד.

חוזה השכירות יכול לכלול גם פטור מ- תחלוף אשר מיטיב עם בעל הדירה עצמה (מדובר במקרה המוכר כ- "שיבוב"). עקרון התחלוף הינו מונח בביטוח רכוש: כאשר חברת הביטוח שלמה עבור המקרה, קיימת הזכות של המבוטח לגבות סכום המגיע לו בעקבות אותו מקרה, מעל אותו התשלום שכבר קיבל. בכל מקרה, יש להתייחס אל מחיר הביטוח ולצרף אותו אל החישוב של שכר הדירה בכללותו.

באיזה מקרה יש לבטח את המבנה של הדירה השכורה?

במידה והתחייב השוכר לבטח את הדירה על פי חוזה השכירות עצמו. במידה ונקבע כסעיף בחוזה השכירות שהשוכר אחראי לנזק בדירה ומשכיר הדירה לא הוסיף את שם השוכר בביטוח. חשוב לדעת כי במידה ומשכיר הדירה ביטח את הדירה אך לא כלל את שם השוכר בביטוח, יכולה חברת הביטוח אשר ביטחה אותו לתבוע מהשוכר את עלות הנזק בדירה שהיא שלמה לו בעקבות הפעלת הביטוח וזאת על פי עקרון התחלוף הנזכר לעיל אשר מאפשר לחברת הביטוח לחזור ב"תביעת שיבוב" כלפי מי אשר גרם את הנזק. במידה ובעל הבית מתחייב לשלם עבור הוצאות קלקול עבור נזקים שונים כגון תיקון של נזקי צנרות וכדומה, ניתן לחסוך בעלות של הביטוח ולהנמיך את תשלום שכר הדירה.

חשוב לציין כי ביטוח דירה הכולל סיכון של רעידת אדמה ופיצוץ של צנרת מעלים את מחיר השכירות. הטבות אלה אינן חייבות להיות תחת אחריותו של הדייר עצמו. הביטוח מייקר את עלות השכירות וכאן המקום למשא ומתן בין השוכר למשכיר טרם חתימת חוזה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here